Ambassadors of Telecom

De telecommunicatie/ICT branche is ontzettend in beweging. Niet eerder dienden nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zich in een dergelijk tempo aan. Met evenveel kansen en bedreigingen. Daardoor ontstond eind 2004 de behoefte om structureel over de verdere ontwikkeling van de telecommunicatie/ICT branche te gaan praten!

Vervolgens is een aantal prominente partijen uit de branche bijeengekomen en hebben een kennis- en netwerkplatform geformeerd. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 4 april 2005 en vervolgens komen de Ambassadors iedere drie maanden bijeen. Dit kennis- en netwerkplatform is mede de toekomst van de telecommunicatie/ICT branche gaan bepalen. Met overleg door alle schakels uit de keten worden nieuwe initiatieven en marketing strategieën ontplooid en bepaald.

De Ambassadors of Telecom is slechts voor een selecte groep toegankelijk. Wel zijn alle geledingen uit onze branche vertegenwoordigd en inmiddels zijn 129 beleidsbeslissers actief lid. Hierdoor kunnen alle facetten van de besproken strategieën belicht worden en worden de meest realistische en haalbare koersen uitgezet.